Úvod do Fan Coil jednotek – Lokální regulace teploty s FCU

Pohodlí nájemců v budově by mělo být pro vlastníky budov jednou z důležitých otázek. Když přemýšlíme o teplotě, zdá se, že průměrná teplota 21 °C  by měla být pro všechny uspokojivá. Skutečně? Ne vždy. Co když v zimě nosíte teplé oblečení a v létě opak? Co když je v místnosti 5 nebo 10 lidí? Co když mají různí lidé různé teplotní preference? V každé z těchto situací by měla být udržována odlišná požadovaná teplota. To je místo, kde je místní regulace teploty nezbytná.

Fan Coil Units (FCU) jsou příkladem zařízení, která mohou lokálně upravovat teplotu. Používají ventilátor k recirkulaci vzduchu v místnosti přes vodní/vzduchové výměníky. Voda obecně nabízí významné úspory v procesu distribuce médií pro vytápění a chlazení ve srovnání se vzduchem a proto se v dalším textu budeme bavito tomto typu zařízení. K dispozici jsou různé jednotky, ale jednotky Fan Coil se obvykle montují do podhledu nebo pod okna. Protože FCU obvykle recirkuluje pouze vzduch uvnitř místnosti, může být přívod čerstvého vzduchu zajištěn samostatně. Typické jednotky FCU dostávají filtrovaný, zvlhčený a na teplotu připravený vzduch z centrální jednotky. Například vzduchotechnická jednotka nasaje venkovní vzduch, filtruje jej přes několik filtrů, předehřívá jej na teplotu 20 °C a následně distribuuje do různých oblastí budov, kde FCU upravuje teplotu podle preferencí nájemce.

Řízení výstupu FCU lze provádět:

1. Regulací otáček ventilátoru. U tohoto typu řízení cirkuluje voda ve výměníku o konstantní teplotě a otáčky ventilátoru jsou modulovány dle potřeby.

2. Regulací na straně vody. U tohoto typu regulace se množství horké nebo chladné vody řídí pomocí dvou nebo třícestného ventilu.

V FCU systémech se používají dva různé typy vodních okruhů:

1. Dvoutrubkové vodní systémy. K dispozici je vždy jen jeden přívod vody. V závislosti na ročním období může být buď teplá nebo chladná. Problém tohoto systému spočívá v tom, že různé jednotky ve stejné zóně nemohou současně topit a chladit. To může být problém, když je jedna strana budovy vystavena slunečnímu záření a druhá zakrytá stíny.

2. Čtyřtrubkové vodní systémy. Zde je k dispozici současně množství teplné i chladné vody. Problém tohoto systému spočívá v tom, že potřebujete dvakrát tolik potrubí než u dvoutrubkového systému, a proto má systém vyšší cenu.

Činnost regulátoru FCU je obecně jednou z nejdůležitějších částí efektivní úpravy teploty v jednotlivých zónách. Mělo by poskytovat bezchybnou a nejúčinnější regulaci teploty podle zvoleného regulačního algoritmu. Protože FCU se často v budovách instaluje ve velkém počtu, významně ovlivňují celkovou energetickou účinnost budovy.

Global Control 5 má perfektní řešení pro většinu FCU systémů. Regulátor iSMA-B-FCU je z výroby dodáván s aplikací pro všechny výše uvedené FCU systémy. Nastavení aplikace je možné bez programování pomocí DIP přepínačů. Kromě toho má aplikace v sobě zabudovanou funkci BACnet protokolu, která umožňuje automaticky svázat regulátory Master a Slave ve skupinách. Pro tento regulátor je k dispozici bezplatný programovatelný nástroj postavený na Sedona Framework původně vyvinutý společností Tridium, která stojí za slavným Niagara Frameworkem. Pokud se chcete dozvědět více, klikněte sem.