Supervisor – Niagara 4

Základní licence

Prodloužení udržovacích balíčků

Rozšíření základní licence

Ovladače

N4 Energy Manager

Regulátory

Tridium JACE9000

Niagara MAC36 regulátor

Programovatelné regulátory

Pokojové a Fan Coil regulátory

Regulátory pro světla a žaluzie

V/V moduly

V/V moduly s RS485 (Modbus a BACnet)

V/V moduly s IP (Modbus a BACnet)

Bezdrátové V/V moduly

Průmyslové V/V moduly

Displeje

Nástěnné moduly

Dotykové displeje

Polní instrumentace

Ventily

Akční členy

Gatewaye

M-Bus Gateway

Enless Wireless

Měřiče energie

Elektroměry