Triak versus relé?

Triaky jsou polovodičová zařízení určená k řízení distribuční úrovně střídavého proudu a jejich práce je tichá. Zatímco relé jsou elektromechanická zařízení a mohou pracovat se střídavým i stejnosměrným proudem, ale když pracují, uslyšíte typické cvaknutí. Kvůli těmto vlastnostem používáme triaky nebo relé pro různé účely.

Relé pracují jednoduchým způsobem – když nabudíte cívku, kontakty se spojí. Kontakty se rozepnou, když cívku odbudíte. K jeho řízení budete potřebovat jednoduchý tranzistor. Jedna věc, která se může stát, je induktivní zpětný ráz, pokud je spínač v obvodu zpočátku uzavřen a poté okamžitě otevřen, dojde k okamžitému poklesu proudu. Abyste této situaci zabránili, budete muset přidat snubber.

Jednou z nejlepších vlastností triaků je ticho při spínání. Triaky lze použít jako PWM (Pulzně šířková modulace) pro řízení regulačních ventilů při vytápění otopných těles. Protože nedochází k induktivní vazbě, lze triaky použít v nebezpečném prostředí, zejména v prostředí citlivém na výbušniny, kde nelze použít relé kvůli jejich „jiskření“.

Triakové výstupy mají mnohem delší životnost než relé, protože jsou vyrobeny z polovodičů a mohou tak vydržet miliony cyklů. Představme si, že musíte ovládat PWM pohon pro řízení vytápění, který bude pracovat s frekvencí 1 Hz (jednou za sekundu). Relé obvykle vydrží 100 000 cyklů, což odpovídá  asi 1 dnu a 4 hodinám práce při neustálém cvakání. Triak může vydržet/pracovat miliony cyklů a je tichý.

Takže: když potřebujete tichý a často spínaný výstup, měli byste zvolit triak. Použití je například v hotelových pokojích nebo na jakémkoli místě, kde potřebujete tiše řídit světlo nebo vytápění. V ostatních případech je třeba vypočítat, co bude pro vaši aplikaci nejlepší.

V našem portfoliu nabízíme dva V/V moduly iSMA s triakovými výstupy: iSMA-B-4TO-H a iSMA-B-4TO-H-IP.

4to-