MAC36 powered by Niagara

MAC36 je hybridní IoT regulátor plně kompatibilní s Niagara Frameworkem®. Obsahuje 36 vestavěných V/V, 2x Ethernet port, 1x HDMI port, až 2x RS485 a volitně M-Bus rozhraní. Regulátor poskytuje řízení, záznam dat, generování alarmů, časové programy/plánování, integraci různých protokolů a možnost vytvoření libovolné vizualizace, takže regulátor může pracovat jako samostatný mini-BMS dohledový regulátor. Dva plně adresovatelné ethernetové porty podporují širokou školu protokolů (např. BACnet IP, Modbus TCP, LON IP, M-Bus) a zároveň umožňují k regulátoru vzdálený přístup ať už pro uživatelské či servisní účely. 

Celý systém je snadno rozšiřitelný pomocí iSMA V/V modulů dostupných v celé řadě kombinací (víze zde) a podporující protokoly BACnet a Modbus. K dostání jsou rovněž ve variantě RS485 nebo IP.