Komplexní řešení od společnosti Loduos

Pro naše zákazníky chceme nabízet nejlepší řešení, která jsou inovativní, progresivní, jednoduchá a založená na otevřených protokolech s co možná největší přidanou hodnotou. Celá architektura začíná u vstupně/výstupních modulů, které jsou k dostání jak v sériovém tak IP provedení. Moduly komunikují na otevřených protokolech BACnet a Modbus.

Regulace místností je řešena IRC regulátory, které v sobě mají předpřipravené aplikace pro řízení Fan-coil jednotek, kde lze regulátory snadno naparametrizovat pomocí DIP switchů. Zároveň je ovšem možné naprogramovat libovolnou aplikaci v případě potřeby. K IRC regulátoru, který komunikuje přes BACnet MS/TP či Modbus RTU/ASCII, lze připojit nástěnný modul komunikující po stejných protokolech. Nástěnný modul v sobě může mít čidlo teploty, vlhkosti či CO2 nebo jejich kombinace.

Pro řízení technologií jsou určeny regulátory MAC36 a AAC20. MAC36, na kterém běží Niagara Framework®, obsahuje 36 vestavěných V/V, 2x Ethernet port, 1/2x RS485, HDMI či USB rozhraní a je dostupný i ve verzi s vestavěným M-Busem pro až 20 měřičů. MAC36 podporuje široké množství protokolů jako BACnet/IP, BACnet MS/TP, všechny druhy Modbusu, M-Bus apod. Pro menší aplikace máme v portfoliu regulátor AAC20, který komunikuje na BACnet či Modbus a může v sobě mít vestavěný M-Bus.

Pro integraci různých podsystémů lze využít opět MAC36 či JACE8000, na kterém běží také Niagara Framework®, a který se programuje stejně jako MAC36. Dále máme v portfoliu Meter Gateway MG-IP, která slouží pro integraci především měřičů spotřeby po protokolech Modbus a M-Bus, kdy tyto protokoly převede na IP verze a lze je pak snadno zaintegrovat přímo do grafikcých nadstaveb či platformem pro monitoring a analýzu energií.

Jako vizualizační vrstvu máme v portfoliu platformu Niagara Supervisor, která je celosvětovým hitem a umožňuje správu všech budov na podnikové úrovni a facility managerům rychle reagovat na případné problémy a poznatky v systému automatizace budov a optimalizovat jejich systém. Supervisor je jedním ze sady produktů postaveném na Niagara Framework® zahrnující protokoly BACnet Modbus, M-Bus, OPC UA, MQTT, LON a mnoho dalších.

Poslední vrstva je optimalizační a zahrnuje rozšíření pro Niagara Supervisor o Energy Manager od společnosti ForrestRock. Energy Manager pomáhá maximalizovat energetickou účinnost budov automatickým shromažďováním a analýzou všech forem spotřeby energie a generováním faktur, vyúčtování nebo reportů. Posledním článkem ve skládačce je Digital Operator, což je softwarové řešení pro optimalizaci systémů automatizace budov (BAS). Digital Operator si můžete představit jako řadu matematických algoritmů, počítaných 4krát za hodinu, s cílem najít nejefektivnější nastavení systémů HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace) tak, aby byly všechny místnosti vytápěny, chlazeny a ventilovány ve správný čas a ve správném množství.

Ukázku komplexního řešení postaveného na produktech distribuující společností Loduos si můžete prohlédnout na obrázku níže.