Synergie = iSMA-B-FCU + iSMA-B-LP

Synergie jako koncept mě vždy fascinoval. Podle Businessdictionary.com je „synergie“ stav, ve kterém dvě nebo více věcí spolupracují zvláště plodným způsobem, který vytváří účinek větší než součet jejich individuálních účinků.

Příkladem takového konceptu synergie je regulátor Fan Coil jednotek, kde bylo vynaloženo úsilí pro vytvoření nástěnného modulu, což by zvýšilo možnosti celého řešení.
🔹 iSMA-B-LP lze snadno připojit k iSMA-B-FCU kabelem RJ12, který zajišťuje komunikaci i napájení.
🔹 Regulátor iSMA-B-FCU má speciální sadu „iSMA_Room_Devices“, která umožňuje snadnou správu zařízení iSMA-B-LP.
🔹 Všestrannost senzorů na nástěnném modulu i dostupné varianty aplikací v regulátoru iSMA-B-FCU umožňují pokrýt většinu možností regulace místnosti.
iSMA-B-FCU a iSMA-B-LP jsou důkazem, že „celek je více než součet jeho částí“. Zažijte sílu synergie – používejte obě tato zařízení společně! 💪🏼