Technologie LoRaWAN (Long Range Wide-Area Network) je telekomunikační protokol pro nízkorychlostní radiovou komunikaci objektů s nízkou spotřebou energie komunikujících podle technologie LoRa vytvořené v roce 2009 a připojených k internetu přes gatewaye (brány) prostřednictvím jichž se účastní tzv. Internetu věcí (Internet of Things = IoT).

Tento protokol se používá v chytrých budovách a městech, průmyslovém monitorování a zemědělských aplikacích.

LoRa je součástí technologie Low Power Wide Area Network (LPWAN), které umožňují pokrytí na velké vzdálenosti při nízké spotřebě energie. Protokol LoRa / LoRaWAN umožňuje buď vybudovat vlastní privátní síť nebo použít síť operátora.

Více o nabídce Enless Wireless zde.

Public LoRaWAN mode

Data z vysílačů jsou odesílána do cloudu operátora LoRaWAN. Každý vysílač musí být propojen s předplatným (subscription) u operátora, aby mohl odesílat svá data do cloudu. Informace ze snímačů pak mohou být zpracovány IoT platformami, které shromažďují nezpracovaná data z cloudu pro formátování.

Private LoRaWAN mode

Data z vysílačů jsou odesílána do LoRaWAN brány (např. máme v nabídce IoT bránu Wattsense). LoRaWAN Gateway sbírá data ze snímačů a poskytuje informace pro další zpracování či vizualizaci.

Enless Wireless proprietární LoRa mode

Data z vysílačů jsou odesílána do přijímače Enless (přijímač Modbus nebo BACnet). Přijímač může spravovat až 40 Enless Wireless vysílačů/snímačů. Přijímače jsou pak připojeny k PLC nebo IP síti. Enless proprietární řešení umožňuje velmi rychlou integraci rádiových dat Enless senzorů do vašeho BMS.

Nabízíme komplexní IoT řešení postavené na LoRa 868 Mhz (standard používaný v Evropě).

Více o nabídce Enless Wireless zde.