iSMA Panel PC a jejich využití v systémech BMS

HMI, jinými slovy Human Machine Interface (rozhraní člověk-stroj), je uživatelské rozhraní nebo řídicí panel, který spojuje osobu se zařízením, strojem nebo systémem. Termín HMI lze použít na libovolný displej, který uživateli umožňuje interakci se zařízením, ale když uslyšíme frázi, je obvykle spojen s průmyslovým procesem jako rozhraní mezi procesem a operátorem (koordinátorem).

HMI lze použít k:

  • Vizuálně zobrazovat data, například grafiku ze vzduchotechniky či VAV;
  • Sledování pokojové teploty;
  • Monitorování systémových vstupů a výstupů;
  • A více.

Jedním z příkladů může být použití HMI k řízení klimatizačního systému, kde můžeme kontrolovat nebo řídit teplotu v domě nebo budově. Průmyslovým příkladem by byl dohled nad vodním čerpadlem – pokud běží, jak dlouho už pracuje, atd.

HMI může mít různé podoby, od počítačových monitorů nebo tabletů až po vestavěné displeje na strojích. Bez ohledu na typ je cíl vždy stejný: poskytnout uživateli vhled do provozu systému nebo stroje..

Každý BMS systém potřebuje uživatelské rozhraní, od jednoduchého vestavěného LCD v ovladači až po plnou grafickou pracovní stanici. Taková pracovní stanice je obvykle počítač, jehož operátor sedí před počítačem a monitoruje systém. V případě potřeby může analyzovat různé anomálie a měnit parametry. Tento postup je choulostivý a zásadní úkol, který zaručuje kvalitu a efektivitu systému BMS.

Existují však situace, kdy potřebujeme jednodušší řešení, které operátorovi umožňuje zkontrolovat, zda je vše v pořádku, provést drobné změny, jako je nastavení různých teplot ve vybrané oblasti, zapnutí nebo vypnutí čerpadel. Rovněž může nastat situace, kdy by operátor neměl mít všechna oprávnění – pak se vytvoří uživatelský účet s omezením přístupu, protože by měl operátor mít možnost vidět a spravovat pouze část systému BMS. V takovém případě můžete použít HMI místo PC a umístit jej kamkoli budete potřebovat.

V tomto případě můžete vytvořit webovou grafiku představující jednotku vzduchotechniky (AHU), řízení světla v budově nebo jakýkoli jiný nezbytný pohled a pomocí HMI jej zobrazit uživateli.

Řešení, které nabízíme, jsou iSMA PC Panely se systémem Android, které lze snadno namontovat do rozvaděče nebo na zeď. Lze je použít jako typické Android panely, kde se můžete přihlásit přes web k libovolné stanici a spravovat ji. Jediným problémem, s nímž se můžete setkat, je to, že uživatel bude mít přístup ke všem možnostem systému Android, takže namísto soustředění se na data shromážděná z budovy si můžete přečíst zprávy nebo hrát hry 🙂 …

To je jeden z důvodů, proč jsme vytvořili iSMA Android Application. Byl navržen výhradně pro naše PC panely s Androidem pro spojení se stanicí Niagara. Je nainstalován jako domovská aplikace, takže to bude první věc, kterou uvidíte při zapnutí panelu. K dispozici je možnost aktivovat Kiosk režim, který zabrání používání jiných aplikací. Navíc můžete přidat další stanice / uživatele. Aplikace si pamatuje přihlašovací údaje, takže můžete mezi nimi snadno přepínat. Každá stanice má svůj vlastní název a pro snadné rozpoznávání ji můžete označit jinou barvou.

Takové řešení vytváří jednoduché (ale výkonné) HMI, které dokáže splnit mnoho požadavků a lze jej umístit kamkoli budete potřebovat.