iSMA-B-MAC-L-UP-100

Cena na dotaz

Rozšíření kapacity MAC36) o 100 Proxy bodů po úvodním zakoupení (již existující licence)! Pokud rozšiřujete licenci při úvodním nákupu, pak objednejte iSMA-B-MAC-L-UP-XXX!

Pro nákup je nutné se přihlásitZjistěte cenu

iSMA-B-MAC36NL je kompaktní regulátor (Master Application Controller) s vestavěnými různými typy V/V a běžící na Niagara Framework. Regulátor obsahuje sadu V/V 16x UI, 8x AO, 4x DI a 8x DO umožňující uživatelům používat zařízení v různých aplikacích. Regulátor zajišťuje řízení, logování dat, alarmování, časové programy, integrace a vizualizace. MAC36 obsahuje 2x rychlé Ethernet porty, které mohou fungovat jako dva nezávislé porty. Vestavěný 1x RS485 lze použít k rozšíření počtu V/V připojením V/O modulů řady iSMA-B-MINI nebo iSMA-B-MIX nebo k integraci s jinými podsystémy. K dispozici jsou dvě další hardwarové verze regulátoru s druhým vestavěným portem RS485 a rozhraním M-Bus.

iSMA-B-MAC36NL poskytuje bohaté grafické rozhraní pro zobrazení přes webový prohlížeč nebo přes externí displej připojení přes vestavěný HDMI a USB port (podpora dotykového ovládání).

 • Niagara 4,4, 4.6, 4.7, 4.8
 • Programování v reálném čase
 • 2x Fast Ethernet (nezávislé!)
 • 1x RS485 (opto-izolovaný)
 • Druhé RS485 (opto-izolovaný, volitelná HW verze)
 • M-Bus rozhraní (volitelná HW verze)
 • 2x USB (podpora dotykového displeje, myši, klávesnice)
 • 16x UI, 8x AO, 4x DI and 8x DO
 • HDMI pro připojení externího displeje
 • Vestavěný Web server pro přístup přes web
 • SD karta pro sběr dat, historií a alarmů
 • Výměna Hardware SD kartou
 • Různé typy licencování dle požadavků

 

16x Univerzální vstupy (16UI)

Všechny vstupy mají 16-bitové rozlišení, které podporuje následující typy vstupů:

 • Teplotní vstup podporuje následující typy senzorů:
  NTC 10K3A1 (°C), NTC 10K4A1 (°C), NTC Carel 10K (°C), NTC 20K6A1(°C), NTC 2.2K3A1(°C), NTC 3K3A1(°C), NTC 30K6A1 (°C), SIE1 (°C), TAC1 (°C), SAT1 (°C),  Pt1000 (°C), Ni1000 (°C), NI1000 21C (°C), NI 1000 LG (°C), NTC 10K Type2 B=3975K (°F), NTC 10K Type3 B=3695K (°F), NTC 20K B=4262K (°F), NTC 3K B=3975K (°F), PT1000 (°F), NI 1000 (°F), NI1000 70F (°F)

Pro senzory Pt1000 a Ni1000 použijte pouze 16-bit rozlišení

 • Napěťový vstup 0-10 V DC: vstupní odpor 100 kΩ
 • Proudový vstup 0-20 mA (externí rezistor 200 Ω požadován)
 • Odporový vstup 0-1000 kΩ
 • Beznapěťový vstup (suchý kontakt)

4x Digitální vstupy (4DI)

 • Beznapěťové vstupy (suchý kontakt)
 • Rychlý pulzní čítač až 100 Hz uložen v SD kartě

8x Analogové výstupy (8AO)

Všechny analogové výstupy jsou vybaveny 12-bit ADC. Podporují následující typy výstupů:

 • Napěťový: 0-10 V DC max. zatěž až 20 mA
 • PWM: 0,01 Hz, 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz

8x Digitální výstupy (8DO)

 • Reléové výstupy (NO): max. 3 A @ 230 V AC a max. 3 A @ 30 V DC