Může BMS pomoci zachránit svět?

1. Mění se klima?

Podle statistik NASA jsou hladiny oxidu uhličitého ve vzduchu nejvyšší za posledních 650 000 let. Globální teplota stoupla o 0,82 °C od roku 1880, arktický led klesá rychlostí 12,8 % za dekádu a hladina moře stoupá o 3,3 milimetrů ročně. Toto nejsou jen čísla, ale jsou to identifikátory nadcházejících změn. A pokud je budeme ignorovat i nadále, cena může být velmi vysoká. Nesmíme zapomínat, že jsme si tuhle planetu vypůjčili od svých dětí.

Obrázek 1. Úrovně oxidu uhličitého (zdroj: https://climate.nasa.gov/evidence/)

Víme, že spotřeba energie přímo ovlivňuje hladinu oxidu uhličitého v atmosféře, a tím i nárůst teploty. Zjevným řešením pro zpomalení nárůstu teploty je tedy snížení spotřeby energie. Ale jak? Zejména v moderním, urbanizovaném světě, kde populace každoročně roste o 82 milionů a očekává se, že v roce 2023 dosáhne celkem 8 miliard lidí. Může se zdát, že neexistuje žádný způsob, jak něco udělat s neustálým zvyšováním úrovně CO2. Je tady ale jeden zajímavý fakt. V roce 2020 celosvětové emise poklesly o 6,4 % neboli 2,3 miliardy tun v důsledku zpomalené ekonomiky způsobené pandemií COVID-19. Tento příklad nám ukazuje, že když miliardy lidí změní své chování, výsledek může předčit naše očekávání. Pandemie může dát naší planetě šanci se nadechnout, ale není to způsob, jak bychom měli něco změnit.

2. Kroky, které můžeme podniknout ke snížení emisí CO2

Co můžeme my, komunita lidí z oblasti automatizace budov/BMS, udělat pro to, abychom se mohli podílet na změnách zaměřených na snížení spotřeby energie?

  • Určit staré a neefektivní budovy, které jsou na trhu.
  • Připravit plán rekonstrukce s jasnými a přímými výpočty pro návratnost investice.
  • Prosazovat předpisy o energetické účinnosti, které budou podporovat, aby vlastníci budov zvážili instalaci nebo modernizaci BMS.
  • Nastavovat současné BMS systémy podle nejnovějších standardů.
  • Popularizovat nejvyšší standardy účinnosti ve využívání energií.

Nejprve musíme upravit naši celosvětovou energetickou politiku. Všechny zdroje energie by měly být pečlivě posuzovány a ohodnoceny dle jejich účinnosti a vlivu na životní prostředí. Ve znečištění různými zdroji energie je obrovský rozdíl. Například uhlí se používá k výrobě 44% elektřiny ve Spojených státech, ale odpovídá za 80 % emisí uhlíku. Naším cílem je co nejrychleji se zbavit uhelné energie.

Zadruhé se musíme postarat o současné „plýtvání“ energií. Co mám na mysli pod pojmem „plýtvání energií“? Všechny budovy a továrny, které byly postaveny před více než 15-20 lety, mají minimální nebo vůbec žádné technologie pro optimalizaci spotřeby energie. Představte si kolik takových starých a neefektivních budov je po celém světě, což představuje obrovské množství energie, které lze uspořit.

3. Řešení pro nové i modernizované budovy 

Pokud se chystáte postavit nebo rekonstruovat budovu – nejlepší přístup je „Udělejte to jednou a udělejte to pořádně“. Jedná se obvykle o investici na celá desetiletí, takže zvolené řešení by mělo být implementováno podle nejnovějších standardů BMS. Jednou z největších výzev při rekonstrukcích starých budov je integrace se stávajícími zařízeními nebo zařízeními třetích stran. Nezapomeňte tedy zvolit takovou technologii, která dokáže připojit všechna různá stávající zařízení, která nelze jednoduše vyměnit. Jedním z příkladů takové technologie je Niagara Framework, který je celosvětově známý svou širokou škálou dostupných otevřených protokolů.

Naše společnost Vám může nabídnout kompletní ověřené řešení pro nové i rekonstruované budovy postavené na produktech iSMA a Digital Operator, která vytvářejí dokonalé řešení pro každou komerční budovu a umožňují snížit plýtvání energie na minimum.

Digital Operator je softwarové řešení pro optimalizaci systémů automatizace budov (BAS) a připojuje se k BMS systému dané budovy. Digital Operator si můžete představit jako řadu matematických algoritmů, počítaných 4krát za hodinu, s cílem najít nejefektivnější nastavení systémů HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace) tak, aby byly všechny místnosti vytápěny, chlazeny a ventilovány ve správný čas a ve správném množství.

Building Supervisor je softwarová platforma používaná v aplikacích jako SCADA. Umožňuje správu všech budov na podnikové úrovni a facility managerům rychle reagovat na případné problémy a poznatky v systému automatizace budov a optimalizovat tak celý systém. Supervisor je jedním ze sady produktů postaveném na Niagara Framework®.

JACE8000 / iSMA-B-MAC36NL jsou Master regulátory s připojením k internetu a možností tvorby vizualizace, trendování, alarmů a širokými možnostmi integrace. Tyto regulátory jsou postavené na platformě Niagara Framework a představují nejnovější standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti a připojení k internetu věcí.

iSMA-B-AAC20 je univerzální regulátor, který se ukázal jako vynikající řešení pro řízení a integraci HVAC. Protokoly Modbus a M-Bus implementované v tomto regulátoru umožňují sběr dat z elektroměrů a vodoměrů.

iSMA-B-FCU a iSMA-B-LP jsou nejbližší zařízení koncovému uživateli. Poskytují místní regulaci teploty, vlhkosti a CO2 podle nejefektivnějších řídicích standardů bez nutnosti programování.

iSMA-B-MIX a iSMA-B-MINI jsou flexibilní vstupně/výstupní moduly pro fyzické propojení systémů HVAC s řídicími regulátory.