Často kladené otázky o Digital Operator

INVESTICE

Kolik bude muset naše společnost investovat?

Nejsou potřeba žádné investice – nepřidáváme žádný hardware. Technické závady zjištěné při úvodní diagnostice – ty je každopádně potřeba opravit. Někdy doporučujeme přidat nějaká čidla (teplota, CO2) pro zajištění lepšího vnitřního klimatu v místnostech, ale není to povinnost.

Měli bychom investovat navíc do nějaké další technologie?

To není potřeba. Ale R8Tech vám může poskytnout výhodné návrhy, které by umožnily ušetřit více a mít lepší kvalitu vnitřního klimatu.

Kolik to bude stát?

Naše nejtradičnější nabídka zahrnuje jednorázový poplatek za budovu po integraci a první podrobné diagnostické zprávě. Poté účtujeme měsíční fixní poplatek podle velikosti budovy dle očekávaných energetických úspor. Samozřejmě vám ušetříme více peněz, než od vás dostaneme! Zároveň zlepšujeme i vnitřní klima a jsme schopni jej měřit i čísly na základě reálných dat!

ÚSPORY

Odkud pocházejí úspory?

Klíčem k úsporám je R8Tech inteligentní řídicí systém založený na umělé inteligenci, který zabraňuje přehřívání, podchlazení a nadměrnému větrání. Úspor je dosaženo výpočet a přenastavením žádaných hodnot na optimální hodnoty v systému každých 15 minut.

Kolik energie se ušetří?

Naše zkušenosti ukazují, že celková úspora se obvykle pohybuje mezi 10-20 % (v některých případech i více). Úspora závisí na typu budovy (nákupní centrum, kancelářská budova, hotel atd.), energetickém štítku, stávajícím řidicím systému, technickém stavu budovy atd.

Kolik peněz se ušetří?

Lze jej vypočítat na základě úspory energie a ceny. Očekáváme cca 10-20 % úsporu celkových nákladů na energie. Náš průměr je cca 14-15 %.

O kolik se sníží emise CO₂?

Lze jej vypočítat z úspor energie na základě emisí CO2 na 1MWh výroby energie (elektřina, teplo) v každé zemi nebo u příslušného výrobce energie.

Můžete prokázat, že úspory pocházejí z vaší technologie?

Ano, můžeme to dokázat srovnáním současného stavu pomocí R8Tech a bez něj a srovnáním historických účtů za spotřebu energie. Z údajů o spotřebě (normalizace) také odstraňujeme vliv počasí, abychom porovnali „jablka s jablky“.

OBECNÉ

Proč používat technologii R8Tech?

Chcete-li snížit spotřebu energie vaší budovy (topení a elektřiny), a tím snížit náklady. Tato technologie také zlepšuje vnitřní klima budovy (toto je priorita číslo jedna!) a pomáhá vám řídit vaše zařízení efektivněji s menší uhlíkovou stopou.

Potřebujeme ještě naše pracovníky pro správu budovy (Facility Management)?

Obvykle mají všechny komerční budovy personál pro správu budovy nebo B2B smlouvy, a to je důležité. R8Tech jim umožňuje neztrácet čas na obrazovkách BAS (Building Automation System) ve snaze konkurovat (a prohrávat) s umělou inteligencí, ale pracovat s kritickými problémy, které nelze vyřešit bez lidí.

START

Co byste od nás potřebovali, abyste mohli začít?

Zašleme vám krátký jednoduchý dotazník o 5-6 otázkách, abychom jsme se dozvěděli základní údaje o vaší budově a mohli vám vytvořit nabídku. Později budeme potřebovat pouze přístup k vašemu BAS a jeho IP adrese + nějaké další technické informace.

Jaké technologické požadavky máte?

Potřebujeme pouze funkční BAS (systém automatizace budov) ne starší 10 let a připojení k internetu. Kromě toho jsou často potřeba nějaké informace (schéma řídicího systému, půdorysy atd.).

Kdo bude instalovat technologii R8Tech v naší budově?

Zajistíme bezproblémovou instalaci. U valné většiny BAS (systém automatizace budov) jsme schopni všechny kroky provést na dálku.